Monday, March 2, 2009

Sudoku-construction (steg för steg)

fredag 10 november 2006 14.18
 • 1 tag ett rutadt papper, rita upp de yttre gränserna, samt de inre gränslinierna med tre rutors mellanrum;
 • 2 börja med en siffra, jag valde 1, och sätt ut den i alla rader, colonner och block en gång;
 • 3 tag ännu en siffra, jag valde 2, och gör detsamma: nu måste du taga hänsyn till den redan utsatta siffran;
 • 4 upprepa moment 3 med ytterligare två siffror, jag valde 3 och 4;
 • 5 dela in resten af siffrorna - i mitt fall 5 - 9 - i två groupper, en om två, en om tre siffror (jag valde 56 och 789);
 • 6 tag ett block om tre gånger tre och sätt in tre af de tre (789) och två af de två (56);
 • 7
  • a) eftersom de båda 56 hamnade öfverst och underst, så måste de i ett annat mittblock vara öfverst och mitterst, i ännu ett mitterst och underst, (eller också öfverst och underst i ett till och horizontelt samlade mitterst i det sista) jag lät dem vara verticalt förenade i hvarje block;
  • b) eftersom alla mina 789 sattes på horizontella mittraden af mittvenstra blocket, måste öfriga 789 i mittblocken vara enbart på öfver- och underraden, två i ena och ett i andra (eller tre i ena och inga i andra, men det aer konstlöst), samt motsatt antal i sista blocket;
 • 8 jag completterar de colonner som ha två 56 och en 789 i mittblocken, upp och ned med de saknade 789;
 • 9 jag completterar de öfre och undre blocken med återstående 789 och med 56 - hela tiden ger jag akt på att endast ha två 56 och tre 789 i hvarje rad, colonn och block;
 • 10 återstår att treffa valen: hvilken 56 skall vara 5, hvilken 6; hvilken 789 skall vara 7, eller 8, eller 9 i hvarje rad, colonn och block?
 • 11 när allt är klart har du facit;
 • 12 från facit jobbar du baklänges till den sudoku som skall presenteras, genom att radera i hvarje rad, colonn och block: att radera samhöriga (t ex två 56 eller tre 789) gör det lättare att lösa, att radera tvers öfver siffergroupperna (t ex två af 789 och en af 56) kan göra det svårare, annars blir det svårare ju fler siffror som tagas bort.