Monday, March 2, 2009

”closet cases”?

onsdag 7 februari 2007 16.09

på en annan tråd (på ett forum på helgon.net) hade "katholiken" (användare der) föreslagit en låsning af emnet homosexualitet

"pyrosis" (annan användare) var (i just denna sak, jag bedömer honom icke i öfrigt) tillräckligt hysterisk för att se det som en provokation och angripa honom för att vara allmänt provocerande på internet

på dennes presentation finner jag i STOR stil:

”all homophobic people are closet cases”

(detta kommenterar jag:)

 • 1) hvad är ett ”closet case”? en som har homosexualitet någonstans i sin sjel, men icke i sin vilja eller viljeyttringar som ord, handlingar, uppträdande (eftersom det skulle innebära att behöfva erkänna homosexualiteten för sig sjelf)
 • 2) hvad är hans (eller hvem som helst annans) argument för det? enda tänkbara tvingande argumentet vore att alla menniskor hade homosexualitet någonstans i sin sjel: det är dock icke verifierbart, eftersom vissa som förmodas ha det tydligen icke uttrycka det, för om de gjorde det, vore de ju icke ”closet cases”
 • 3) på hvilket sätt vore det fel att vara ett closet case? i två fall vore det fel:


  • a) det är fel att ha homosexualitet i sin sjel - men i så fall är det åtminstone bättre att vara closet case än att dessutom vara utöfvande eller annars uttryckligen homosexuell

   af någon anledning tror jag icke att det är hvad han menar

  • b) om man har homosexualitet i sin sjel är det en pligt att uttrycka denna - men enligt hvilken ethik då?


   • i) ärlighet: sorry, men ärligheten är ingen pligt att uttrycka allt i sig sjelf man tycker illa om eller anser att andra tycka illa om

   • ii) för att det är jobbigt att trycka ned något i sig: sorry, dels ha alla mer eller mindre det besväret, utom de minsta småbarnen, dels är det ingen allmän pligt att undvika allt som är jobbigt

   • iii) för att det vore skönast för homosexuella om alla ”closet cases” komme ur garderoben, så de sluppe känna sig isolerade: sorry, men ingen kan göra det som är skönast för alla och enhvar andra

   • iv) för att homosexuella är bättre och en closet-homosexualitet är en talang man har pligt att tillvarataga?


   Är det ytterst det som menas med phrasen ”all homophobic people are closet cases”? [Otreflig ideologie, i så fall]Jag är faktiskt ett closet case på en del punkter, icke först och främst homosexualitet *ironisk litotes*. Det fins ett antal prester jag velat slå på käften, hvilket jag icke gjort. Det fins ett antal doktorer jag skulle velat slå på käften, hvilket jag icke gjort. Det fins ett antal situationer der jag velat gå längre än att slå folk på käften, hvilket jag icke gjort, derföre att jag undvikit att hamna i dem. Det fins ett litet antal bögar som bjudit in mig eller annars närmat sig mig, och sedan föreslagit sex: och jag erkänner att jag är ett closet case i frågan om viljan att slå dem på käften. Bra att det fins closet cases, eller huru?

Hans Lundahl