Monday, March 2, 2009

Överföringen av Hel Stefans reliker

torsdag 21 augusti 2003 15.48
kopieradt af ett inlägg på Helgon.net, skrifvet af medlem i trol ryska Kyrkan.

Idag den 2 augusti enligt den gamla (julianska kalendern, 15 enligt den nya kalendern)åminner den ortodoxa kyrkan överföringen av martyren Stefans reliker. Efter att Hel. Stefan (den förste martyren) hade stenats till döds uppmanade Gamaliel, hans lärare, vissa kristna att nattetid ta helgonets kropp och begrava den på hans åker som låg ca 20 mile från Jerusalem och kallades Kaphar-gamala där Gamaliel själv senare blev begravd. Runt 427 fick en from präst vid namn Lucianus en uppenbarelse av Gud in en dröm angående platsen där den förste martyren blev begravd. Han meddelade detta till Patriarken Johannes av Jerusalem (d.vs. Jerusalems biskop). De grävde så på den plats där drömmen sa att Hel. Stefans reliker låg och de fann då en kista med namnet ”Stefan” ingraverat med arameiska bokstäver. De förde senare dessa reliker till Jerusalem och åtföljd av en stor skara kristna.

Kyrkan firar denna upptäckt av den förste martyrens reliker och ber (engelsk översättning):

Apolytikon:

The crown of the Kingdom hath adorned the brow of thy head because of the contests that thou hast endured for Christ God, thou first of the martyred Saints; for when thou hadst censured the Jews madness, thou sawest Christ thy Saviour standing at the right hand of the Father. O Stephen, ever pray Him for us, that He would save our souls.

Kontakion:

Thou wast the first to be sown upon earth by the Heavenly Husbandman, O all-famed Stephen; thou wast the first to shed thy blood upon the earth for Christ, O blessed one; thou wast the first to be honoured by Him with the crown of vistory in Heaven, as the spearhead of the athletes, O first crowned champion of the Martyrs
Till skilnad från "Orthodoxie i England" är detta ett meddelande jag publicerade på Antimodernism.