Monday, March 2, 2009

Om antikristna akademiker...

fredag 23 februari 2007 12.40
Meddelande 3 i diskussion

Annan débatteur: "DaVincikodens enorma trofasthet är ju något som lite motsäger dig här :) Ganska många går ju defakto mer eller mindre på det.."

- "Jojo, att pöbeln sväljer det förvånar mig inte det minsta, men jag tvivlar på att Browne plockar några akademiska poäng."

i boken tar han upp bland annat Mithras-theorien

den går (enligt länken jag gaf dig och Laughlyns länk) intet längre hem hos många Mithrasforskare, men huru många akademiker äro det?

han tar upp Konciliet i Nicea och ger det en falsk rôle, som ingen saklig kyrkohistoriker accepterar - men huru många akademiker äro det?

hvad han skrifver om relationerna mellan 700-talets påfvar och de sista Merovingerna är raka motsatsen till den af många orthodoxa historiker omhuldade theorien - men huru många akademiker känna till den?

[svenska, engelska, amerikanska m fl universitet äro fullsmockade af kristendomshatande akademiker som mer än gerna svälga sådant, men aldrig i lifvet skulle erkänna att de tagit det från Dan Brown]


Meddelande 4 i diskussion?


torsdag 1 mars 2007 22.24
Meddelande 5 i diskussion

[fortsatt från presentationssidan:

”religiös forskning” - en verkligt bra beskrifning af kristendomsdumpande forskare, tack för den!

”Dock är jag ganska övertygad om att även de mest plumpa försök att misskreditera något i största allmänhet faller ganska platt om det inte har någon tyngd bakom sig.” passionernas tyngd, passionernas

om kristendomen (den historiska, icke NN s variant af en ursprunglig sedermera förlorad) är _sann_, hvem har _då_ fel?

 • 1) kommunister [och nazister] som försvara blodiga revolutioner,
 • 2) kapitalister som se penningvinst som lifvets mening och hänsynslöshet deri som jemförbart med sjelfbevarelsedriften
 • 3) feminister som vilja/velat afskaffa äktenskap eller se man och hustru som absolut jemlika eller se kopplingen sex-moderskap som en boja för qvinnan
 • 4) alla som angripa kyrkan på grund af dess rikedomar (Kyrkan lefde godt i Jerusalem när hvar och hvarannan ny rik medlem sålde allt han hade och gaf åt kyrkan)
 • 5) de doktorer som anse celibatet hälsovådligt och kyskhet omöjlig
 • 6) alla rättspositivister som anse att riksdagens beslut är högsta instans angående rätt och fel (både poliser och socialassistenter räknas mångfaldigt in här)
 • 7) homolobbyn, Kinsey och porrindustrin
 • 8) icke-kristna religioner
 • 9) ansvarsfanatiker, d v s menniskor som se ansvarskänsla som den grundläggande dygden och se ansvarslöst hycklerie hvarhelst man bekänner ngt man icke lefver upp till
 • 10) alla som se verldslig fred som högsta värdet och religion (af kristen, muslimsk ”eller liknande” typ) som största hindret för den
 • 11) de som förespå mensklighetens undergång genom ekologiska katastrofer som endast kunna unvikas med okristen äktenskapsmoral
 • 12) de som stödja kategorier 5 och 11 af andra anledningar, typ att se menskligheten som ”en kräftsvulst på Moder Jord” En smula för många för att kristendomen skulle kunna diskuteras verkligt passionsfritt af alla icke-kristna forskare.]

*

”Med religiös forskning menade jag forskare som utför sitt värv efter
religioners synvinkel, FYI.

”Ja, OM kan man diskutera i evinnerligheter. Nu är det bara OM vi har att
gå på dessvärre, resten får handla om övertygelser om att OM faktiskt stämmer.
Men likväl är de OM. Det är inte vad tråden handlar om.

”However, bara för att jag kan:

 • ”1) Vilka revolutioner då, och vilka kommunister? Jag känner kommunister som
  inte ställer sig bakom några av de dikaturer som felaktigt opererat under
  kommunismens flagga. Oerhört OT, för övrigt.
 • ”2) Ja, jävla svin är vad de är.
 • ”3) Go girls. Ingen ska acceptera att klassas som underlägsen. Och de flesta
  vill inte ’avskaffa’ något utan bara ha rätten att själva välja om konceptet
  intresserar dem eller ej. Ingen tvingar DIG tillnågot, så varför ska de behöva?
 • ”4) Jag har ingen aning om hur många de är, men i tider då folk svalt bör
  det ha stuckit i ögonen med allt pråligt och onödigt bladguld och annat
  krimskrams.
 • ”5) Det anser jag med, enbart på grund av att jag empiriskt inte skulle
  stått ut själv för fem öre.
 • ”6) Jag håller inte heller med dem.
 • ”7) Jag tvivlar på att homolobbyn FINNS så som den beskrivs av
  gnällspikarna, och att slå ihop dem med porrindustrin är plumpt och oförskämt.
 • ”8) Jag ser inga problem med att de finns. Tvärtom. Omväxling förnöjer.
 • ”9) Den grupperingen har jag ingen relation till, kan ej uttala mig
 • ”10) Jag tvivlar på att den gruppen är stor. Men världslig fred är lång
  mycket viktigare än t ex vissas patetiska försök att prioritera hetsjakt på
  bögar. SÅDANA gruppers agendor hamnar nere på botten någonstans.
 • ”11) Jag är säker på att haven skulle få återställd balans och regnskogarna
  börja andas igen, att utrotningshotade djur sluta att bära sig så hedniskt
  utrotningshotat ut och att utsläppen skulle neutrailseras i ett nafs om folk
  höll käften och ingick rejäla, underkastade äktenskap och rättade sig i ledet.
  Eller inte. Är du vansinnig?
 • ”12) Mänsklighetenär en skock jävla kreatur som inte ser längre än kuken
  räcker och jorden skulle må bättre utan den, ja. Men i nuläget är det väl bäst
  att göra det bästa av situationen. Och dina förslag är inte några alternativ.

”Vad har du emot passioner egentligen? Är folk svårare att styra om de har
dem? Arma stackare.

”För övrigt är allt jag skrev objektivt sant, ty det står skrivet.”


*

att försvara den historiska kristendomen mot enhvar af dessa kategorier (somliga af hvilka du är med på) är en annan historia än att konstatera att dessa finnas och ha intressen af att minimera eller undergräfva den historiska kristendomens trovärdighet

*

”Min stora fråga är främst vad DU hade tänkt att vidtaga för åtgärder för att
komma till rätta med problemet att dessa kategorier människor lever och verkar.”


*

Det är inget problem _för mig_. Det är ett problem för _deras_ förmåga att objektivt bedöma en theorie som den vi här tala om. [Mithras-plagiat-theorien]

*

”Jag är ganska säker på att de flesta av dem ger blanka fan i vilket, och
skulle säkert uppskatta om t ex du lät bli att lägga så mycket energi på att
ifrågasätta DERAS agenda.

”Få av dem bryr sig en tiondel så mycket om att stjälpa din kosmologi som
du tycks ha fått för dig.”


*

Redan ditt ordval ”din kosmologi” (d v s din återkommande vägran att i fråga efter fråga identifiera min ståndpunkt med kristendomens, der den faktiskt är lika) afslöjar motsatsen.

*

”Ja, men det ÄR ju bara en kosmologi bland många. Varför begär du att vi skall
särbehandla den?”


*

Min poäng är: i o m att den kolliderar på så många punkter med era olika, så äro ni _redan_ i färd med att särbehandla den genom att kräfva större bevisning för att ändå ge mindre erkännanden än ifråga om andra historiska påståenden.

*

”Vilka vi? Du får det att låta som om det handlar om två, och endast två, läger.
Här särbehandlas ingenting.”


*

jag återtar: ”Vilka vi?” Du och andra som stå mot kristendomen på de flesta af de tolf punkterna (icke nödvändigtvis desamma).

*

”Jag står väl inte emot kristendomen bara för att jag känner mig nödgad att
tvåla till diverse ljusskygga element inom den?

”Jag är inte emot hårdrock bara för att jag tycker att Hammerfall är
töntar, för att göra en liten popkulturell parallell.”


*

Du skulle vara emot hårdrock om du tyckte att kombinationen djupt basdunk och gäll distortion på elgitarr vore fel, för att korrigera ditt bruk af parallelen.

*

”Ja, men jag kritiserar heller inte kristendomen på sådana parallella plan. Att
jag tycker att du pratar smörja emellanåt är ingalunda synonymt med att
kritisera kristendomen per definition, då du absolut inte representerar den per
definition.”


*

Jag noterade att du kritiserade historisk kristendom på 9 af de tolf punkter jag räknade upp.

*

”Nej, du räknade upp tolv påståenden om tolv kategorier människor du ofta
återkommer till. Exakt vad har det med saken att göra?

”Om du t ex tror att feminister per se vill AVSKAFFA äktenskapet så har du
missat en rejäl bit av hela debatten, och om du dessutom tror att de vill få
jämställd status bara för att jävlas med kristendomen så är du virrigare än jag
trodde. (att du dessutom anser att de inte ska HA sådan status gör dig till en
ond människa).

”Det du kallar ’homolobbyn’ vill slippa bli jagade, förföljda och
kristiserade, och önskar nog helst att få leva sina liv utan att folk lägger sig
och fördömer, och är inte HELLER en ’kamp mot kristendomen’. Snarare ett ’låt
oss för i helvete vara ifred’.

”Och de doktorer du hänvisa till som anti-celibacy är knappast en homogen
fraktion av läkarkåren, utan en allmänt hållen synpunkt som knäppeligen är
bunden till specifika yrkeskårer. Ej heller en direkt riktad kampform mot
religionen, utan något som folk helst vill ha rätt att avgöra själva.

”Ditt problem är att du på fullt allvar tror att de som inte skriver under
på din vimsiga världsbild därvidlag bedriver en öppen och aktiv anti-agenda mot
en hel världsreligion. Jag har svårt att tro att särskilt många av de som har
dessa ’förbjudna åsikter’ ens ser det som ett religionskrig. Snarare ett sätt
att slippa bli kontrollerade och fördömda för att de vill leva sina liv på sätt
som gör dem lyckliga.”


*

Dessa ”tolf kategorier menniskor” som du vränger det till - det handlar om tolf misstag, och de flesta menniskor utom kristna göra fler än ett af dem, men icke nödvändigtvis allihop samma antal af dem - strida mot historiskt existerande kristendom. Hvarje sådant misstag är en anledning i sig att bojkotta historiskt existerande kristendom. Ju fler anledningar en menniska har till det, desto fler anledningar har den menniskan att sluka en theorie som gör den historiskt existerande kristendomen till en efterhandskonstruktion eller ren bluff. Sedan variera de theorierna i två hufvudgroupper:
 • 1 Jesus var en myth,
 • 2 Jesus hade helt andra värderingar än den historiskt existerande kristendomen.
I nästan alla öfriga afseenden anser jag anhängarne af dessa misstag ytterst heterogena. Men nämnda afseende är icke oväsentligt.


*

”Vränger det? Scrolla ner och kolla - det är bevisligen svart på vitt
(eller ja, vitt på grått) ett konkret faktum att du raddar upp 12 kategorier
människor med av dig sammanfattade egenskaper/åsikter. Om du i efterhand vill få
denna påtagliga sanning att vara ’tillvrängd’ av mig så undrar jag om vi lever i
samma universum (vilket jag sedan länge betvivlar, det ska erkännas).

”Det finns för övrigt djupt troende individer som trots detta delar flera
av de saker du räknar upp. Howcome?

”Historien har inte en och endast en kristendom. Det finns falanger, olika
strömningar, utbrytargrupper och gud vet vad långt tillbaka i tiden, och bara
för att du lägger dina pengar på grupper som säger ’VI har rätt, andra har fel’
så blir det inte mer sant för det (eftersom alla andra grupper hävdar detsamma
egentligen),

”Dessutom, av dina inlägg på detta forum att döma tycks du vara mer besatt
av att tycka som sura, bittra, gnälliga, fördömande och svartsynta gamla lurkar
från historiens sophög - gubbar som knappast delar några som helst åsikter med
Jesus själv. Eller du kanske lever i tron att Han var en sur och bitter herre
liksom du själv?”


*

Jag har icke radat upp dem som 12 sinsemellan åtskilda kategorier personer, icke heller har jag godtyckligt tillskrifvit ngn kategorie åsigter som den icke behöfver ha: utan åsigterna utgöra hvar sin kategorie hvilka sinsemellan öfverlappa: i två fall af de tolf har jag talat om kategorier af annat slag (yrkescorpser) som äro serskildt benägna att ha en viss åsigt. Bortsedt från det i dessa gemensamma att strida mot historiskt existerande kristendom - och räkna den som ”historiens sophög”! - så ha de tolf åsigterna det gemensamt (förutom kategorien icke-kristna religioner) att öfvervägande omfattas af moderna vesterlänningar. Hvar och en omfattas af så många moderna vesterlänningar, att en del kristna dermed omfatta åsigter som icke gå ihop med den historiskt existerande kristendomens objektiva riktighet. Med historiskt existerande kristendom afser jag hufvudfåran. I de nämnda frågorna omfattas den af såväl katholiker som orthodoxa. Lefver du i tron att man måste vara gnällig, sur och bitter för att man motsätter sig de tolf uppräknade misstagen? Det är kanske just den villfarelsen som sprider dem.

*

”Jag anser inte att det är ett misstag att kvinnor inte accepterar att
tvingas in i giftermål om de inte vill samt att de kräver att få räknas som
jämställda ^^

”Anser du att det är ett problem så får du helt enkelt leva med det. Inget
har varit statiskt genom historien, så jag ser inte varför kristendomen skulle
vara det (vilket den inte har varit, den har varierat berönde på samfund och
vilka som chefat för stunden).

”Nej vad fan, måste och måste... jag menar bara att man ÄR det om man
hänger upp sig på sådana skitsaker. Dessutom är det DU som räknar upp dem, och
ingen helig person med credibilitet. Och mig veterligen har endast en sådan
förekommit hittills i den aktuella kosmologin.”

*

jag citerar eller numrerar hvad jag besvarar:

”Jag anser inte att det är ett misstag att kvinnor inte accepterar att tvingas in i giftermål om de inte vill” Intet jag heller, och jag har aldrig sagt motsatsen!

”samt att de kräver att få räknas som jämställda” Jemstälda med främmande män i största allmänhet: ja. Med sin man i fråga om menniskovärde: likaså ja. Med sin man i äkta sängen: definitivt ja. Med sin man i hvarje beslutsfattande om famillen: nej. Mellan två kan ingen majoritetsomröstning ske, och somliga ärenden medge ej långvariga dröjsmål för diskussioner, således måste en af dem ha utslagsröst, och denne bör vara utpekad i förväg och af hela kulturen, för att undvika magtkamper. Af vissa skäl är det mannen.

”Inget har varit statiskt genom historien, så jag ser inte varför kristendomen skulle vara det” Du bortser väldigt medvetet från konstanter inom det/de båda långvariga samfundet/n.

”jag menar bara att man ÄR det om man hänger upp sig på sådana skitsaker.” Så du hänger intet upp dig på dem?

”Dessutom är det DU som räknar upp dem, och ingen helig person med credibilitet.” Låt oss härleda motsatt sanningar till heliga personer med credibilitet då:

 • 1) Saliga äro de fridfärdiga. /Kristus sjelf.
 • 2) Man kan icke tjena både Gud och Mammon. /Kristus sjelf
 • 3) Kristus sjelf härleder äktenskapet till Adam och Eva. St Paulus säger att hustrun skall lyda sin make och maken elska sin hustru som Kristus elskade Kyrkan.
 • 4) (Kyrkan lefde godt i Jerusalem när hvar och hvarannan ny rik medlem sålde allt han hade och gaf åt kyrkan) Att rika män skänkte pengar till Kyrkan och att denna gaf åt de fattiga så att ingen led nöd berättas af St Lukas, Apostlagerningarne.
 • 5) ”Då är det bättre att als icke gifta sig.” - ”Den som kan fatta det göre så.” /Lärjungar - Kristus sjelf
 • 6) Ve den som kallar ondt för godt och godt för ondt. /Konung David
 • 7) Män som ligga med män, skamlösa ... skola icke se Guds rike. /St Paulus
 • 8) Alla hedningarnes gudar äro demoner. /Konung David
 • 9) ...
 • 10) Jag har icke kommit med frid, utan med svärd. /Kristus sjelf
 • 11) Mensklighetens undergång går annorlunda till enligt apokalypsen, från Kristus sjelf till St Johannes Theologen
 • 12) Och Gud skapade menniskan till sin afbild. /Moses

*

”Varför gnäller du då ideligen och påstår att att feminister vill krossa
äktenskapen? Bara för att du kan rota upp en och annan så är det inte din rätt
att bygg Straw(wo)men för att det ska passa dina syften.

”Jaha, och trots att världen fullständigt kryllar av primitiva, korkade
jävla gruntar till män som dessutom ofta är snarare att använda våld än hjärnan
så har karljävlar per definition rätt och veto och sista ordet?

”Maktkamper är det SISTA mänskligheten har lärt sig att undvika, så försök
för fan inte med mig.

”Nej, men DU ser det i en historisk kontext där du inte har en susning om
ett dugg mer än vad din så kallade tradition har med sig och fragmentariska
texter, så inbilla varken mig eller dig själv att du kan uttala dig om den
saken. Hur det funkade i praktiken vet ingen, allra minst du. Eller jag heller
för den delen.

”Nej, jag ser dem inte som problem, jag förundras mest över hur du STÄNDIGT
kan återkomma till de där grejerna som om de vore de största problemen vi dras
med. Herrejävlar, vissa försöker komma till rätta med krig, världssvält och
miljöförstöring, medans du ägnar en massa energi åt att muttra över att bögar
får löpa fritt och att kvinnor ens vågar öppna käften.

 • ”1) Definiera ’fridfärdig’.
 • ”2) Definera ’tjäna’
 • ”3) St Paulus, vad har hanmed saken att göra? Hade det varit så viktigt hade
  JC nog varit en smula mer tydlig på den punkten. Jag kan ha fel, men inte fan sa
  JC något om din ovanstående teori om kvinnans underlägsenhet?
 • ”4) Då ja. Den traditionen höll inte länge, all jävla prålighet och
  utsmyckningar sommed tiden blev standard för kyrkorna får anses som ett fett
  slöseri IMHO.
 • ”5) Tja, jag har låtit bli. Så även du.
 • ”6) David visste nog mycket väl att det kräver givna definitioner. Så,
  definiera ”ont/gott”
 • ”7) St Paulus igen. Han babblade ganska mycket, och återigen - hade det
  varit en så jäkla big deal så hade nog JC påpekat det åtminstone en gång.
 • ”8) Kung David? Jaha, och vad visste han? Självklart ansåg han det eftersom
  hans övertygelse förmodligen krävde det, men det är bara en åsikt.
 • ”9) ^^
 • ”10) Så, vem vill du använda svärdet mot?
 • ”11) Det kan gå åt helvete på åtskilliga sätt. Jämför undergången med död;
  en människa kan likväl lemlästas och falla i sjukdom och ändå levas miserabelt
  och eländigt i 40 år till. Totalt jävla mörker kan vara nog så otrevligt som
  undergång, om ej lika permanent.
 • ”12) Isåfall betyder det att GUd är en ganska instabil typ, med tanke på hur
  hans kopior burit sig åt i alla tider.”

*

Om du kräfver definitioner på godt, ondt, fridfärdighet, tjenande, så är du inkompetent att föra en ethisk diskussion. Dessa saker äro icke mystiska definienda, utan bland de första lättfattliga grundbegreppen utifrån hvilka andra, svårfattligare begrepp definieras. En kristen kan icke dissa Kristus sjelf, men heller icke gammaltestamentliga helgon såsom Konung David eller Moses, eller nytestamentliga som St Paulus eller som apostlarne i Jerusalem. Du talar om att lösa verldsproblem som krig, svält och milieuförstöring, hvilka du icke ansvarar för, men du för icke denna diskussion utan att förvränga motståndarens ståndpunkter till parodier, fastän dina ord är en sak du ansvarar för.

*

”Nej, det är precis det jag INTE är. Jag råkar veta att det är subjektiva
begrepp, och jag vet även att varenda jävel som har en övertygelse tror att just
deras definition är objektivt sann.

”Jag talar inte om att dissa vad de kan ha sagt, utan vad skribenten som
nedtecknade det hade för formulering om händelseförloppet; samt vilken koll den
som uttalade sig egentligen hade (t ex Paulus).

”Av oss två är det du som är mästare på att förvränga ståndpunkter till
parodier, vilket dina 12 punkter är 12 klockrena exempel på.”


*

jag återtar: ”Jag råkar veta att det är subjektiva begrepp, och jag vet även att varenda jävel som har en övertygelse tror att just deras definition är objektivt sann.” Du råkar inbilla dig det.

*

”Nej, DU råkar inbilla dig att du sitter på objektivt korrekta tolkningar. Men
då har du även missat betydelsen av begreppet ’tro’.”


*

nu råka buden icke höra till trons mysterier för öfrigt är det lustigt huru många icke-troende som anse sig ha en korrekt definition af ordet tro

*

”Nej, men dess äkthet faller under ’tro’.

”Och vad är DIN ”objektiva” *host* tolkning av begreppet då?

”Och vem säger att jag inte tror? Frågan är på VAD? Men du buntar väl ihop alla med annorlunda åsikter (ja, åsikter) än dig själv med ateister och kättare, får man anta.”


*

Budens riktighet är icke en trosfråga, det är en sjelfklarhet som vissa kunna sjelfförblinda sig från. Kristen tro är deremot en tro på ALLT som Gud har uppenbarat* DERFÖRE att Han gjort så.


*m a o icke bara påminnelserna om buden
Meddelande 6 i diskussion
torsdag 1 mars 2007 22.27
*


”Javisst, men om man inte tror på källan överhuvudtaget eller aspekten/tolkningen av densamma av den så är det slöseri med påståenden. Ergo: endast tro.”

*

budens riktighet ligger icke blott i uppenbarelsen, utan äfven i hvarje oskyldigt hjerta

*


”Men för helvete, du KAN väl inte vara så naiv att du blandar in objektivitet i trosfrågor? Jag och alla andra som läser de här forumen VET att du är 100% övertygad om allt du hävdar, men inse, fatta och förstå att din tro är en bland många.

”p.s: det finns inga oskyldiga hjertan.”

*


 • 1 en sanning blir icke mindre sann för att somliga tro lögner i stället

 • 2 oskyldiga hjertan finnas, och buden är icke en trosfråga


[läs hufvudmotståndarens svar nedan]

*

annans inpass:


”En kommentar...

”en påstådd sanning blir inte sann bara för att fler tror på den.
så återigen det handlar slutligen om vad man väljer att tro på.

”och vad som är gott och ont är inte något som är en objektiv sanning.
det är en åsikt om någonting som är högst subjektiv.”

*

en påstådd sanning är antingen en äkta eller en falsk sanning: och en äkta sanning blir intet falsk om än ingen skulle tro på den

nu talar du om hvad [hvilka saker] som är godt och ondt: men jag talade om hvad godt och ondt är

*


”ja gott och ont är två olika ord för att värdera något.

”Det är två
ord...inget mer. Sedan vad människan lägger in i begreppet ont respektive gott
varierar.”

*

”två ord, inget mer” är en af de ruskiga feldefinitionerna: att du sedan sätter in begreppet ”som används för att värdera” i den definitionen gör den cirkulär, eftersom ”värdera” definieras ”afgöra huru godt eller dåligt/ondt ngt är”

godt och ondt äro två grundbegrepp, och att de ibland felappliceras (enligt hvem som än applicerar dem rätt) ändrar icke derpå: eftersom felappliceringarne handlar om fel prioritering mellan två goda att (hvar för sig, om de icke stode i konflikt just der) uppnå eller två onda (samma sak) undvika

*


”sant ...en äkta sanning blir inte osann bara för att ingen tror på den.

”Men vad som uppfattas som sant är också olika från person till person.”

*

att det är olika kan betyda: • 1 att alla ha fel helt och hållet

  eller


 • 2 att ingen menniska har rätt om allt som fins att ha rätt i, men de flesta dock om det mesta som de hvar och en anse (hvilket medger objektivitet deri, liksom blinda fläcken icke hindrar objektiviteten hos synen)


*


”closet cases”?

onsdag 7 februari 2007 16.09

på en annan tråd (på ett forum på helgon.net) hade "katholiken" (användare der) föreslagit en låsning af emnet homosexualitet

"pyrosis" (annan användare) var (i just denna sak, jag bedömer honom icke i öfrigt) tillräckligt hysterisk för att se det som en provokation och angripa honom för att vara allmänt provocerande på internet

på dennes presentation finner jag i STOR stil:

”all homophobic people are closet cases”

(detta kommenterar jag:)

 • 1) hvad är ett ”closet case”? en som har homosexualitet någonstans i sin sjel, men icke i sin vilja eller viljeyttringar som ord, handlingar, uppträdande (eftersom det skulle innebära att behöfva erkänna homosexualiteten för sig sjelf)
 • 2) hvad är hans (eller hvem som helst annans) argument för det? enda tänkbara tvingande argumentet vore att alla menniskor hade homosexualitet någonstans i sin sjel: det är dock icke verifierbart, eftersom vissa som förmodas ha det tydligen icke uttrycka det, för om de gjorde det, vore de ju icke ”closet cases”
 • 3) på hvilket sätt vore det fel att vara ett closet case? i två fall vore det fel:


  • a) det är fel att ha homosexualitet i sin sjel - men i så fall är det åtminstone bättre att vara closet case än att dessutom vara utöfvande eller annars uttryckligen homosexuell

   af någon anledning tror jag icke att det är hvad han menar

  • b) om man har homosexualitet i sin sjel är det en pligt att uttrycka denna - men enligt hvilken ethik då?


   • i) ärlighet: sorry, men ärligheten är ingen pligt att uttrycka allt i sig sjelf man tycker illa om eller anser att andra tycka illa om

   • ii) för att det är jobbigt att trycka ned något i sig: sorry, dels ha alla mer eller mindre det besväret, utom de minsta småbarnen, dels är det ingen allmän pligt att undvika allt som är jobbigt

   • iii) för att det vore skönast för homosexuella om alla ”closet cases” komme ur garderoben, så de sluppe känna sig isolerade: sorry, men ingen kan göra det som är skönast för alla och enhvar andra

   • iv) för att homosexuella är bättre och en closet-homosexualitet är en talang man har pligt att tillvarataga?


   Är det ytterst det som menas med phrasen ”all homophobic people are closet cases”? [Otreflig ideologie, i så fall]Jag är faktiskt ett closet case på en del punkter, icke först och främst homosexualitet *ironisk litotes*. Det fins ett antal prester jag velat slå på käften, hvilket jag icke gjort. Det fins ett antal doktorer jag skulle velat slå på käften, hvilket jag icke gjort. Det fins ett antal situationer der jag velat gå längre än att slå folk på käften, hvilket jag icke gjort, derföre att jag undvikit att hamna i dem. Det fins ett litet antal bögar som bjudit in mig eller annars närmat sig mig, och sedan föreslagit sex: och jag erkänner att jag är ett closet case i frågan om viljan att slå dem på käften. Bra att det fins closet cases, eller huru?

Hans Lundahl

Kristen medeltid vs. afkristnad nutid

tisdag 5 december 2006 14.22

från ett forum
jag kan bara vidhålla


 • 1 att de flesta medeltida institutioner icke ledde till att någon for illa ens förtjent (straffsystemet var ett uppenbart undantag, dermed inqvisitionen: vi ha ännu ett straffsystem, vi ha fått rättspsykiatrien)
 • 2 att moderna institutioner dagligen leda till att folk fara illa oförtjent:

  • a) skolpligt
  • b) vernpligt (icke för att jag for illa af den)
  • c) psykiatrisk och alcoholologisk tvångsvård
  • d) tvångsomhändertaganden af barn från deras föräldrar

 • 3 att några af dem ”besparar” dem från att ”fara illa” genom att mörda dem i efterhand eller i förväg förhindra deras existens:

  • a) legal abort
  • b) legala preventivmedel

 • 4 att dessa saknade motsvarigheter eller hade motsvarigheter med betydligt mindre omfattning på medeltiden:

  • a) barn kunde tvångsomhändertas om deras fysiska lif hotades af mordiska föräldrar eller deras andliga af heretiska föräldrar
  • b) dårar och besatta tvångsomhändertogos endast på ytterst få af de kriterier som nuvarande psykiater bruka i sådana syften
  • c) skolan var bara ett kraf för vissa yrken, icke en allmän pligt: de flesta stadsbor lärde sig läsa (och räkna) medan de gingo i lära hos ngn handtverkare eller köpman
  • d) ingen tvingades tjena militärt, annat än om han ville bevara ärfda privilegier knutna till denna tjenst
  • e) abort och preventivmetoder voro intet institutioner utan brott


svaren på vissa invändningar:

 • 1 jag nämnde inqvisitionen i sbd med straffsystemet - likaså att vi med vår rättspsykiatrie intet ha så mkt att skryta med (i USA är en af deras uppgifter identisk med inqvisitionens otrefligaste: att utlemna till dödsstraff); ståndssamhället formaliserade (och begränsade dermed) klass-skilnader; adeln var mindre sprättig på medeltiden än sednare
 • 2

  • a) nej, man är intet idiot för att man utbildats i korrekt utförande af sitt yrke snarare än inkorrekt vetenskap och historia, med ett antal likasinnade i st f med ett stort antal potentiella mobbare eller mobbingoffer
  • c) om verlden rasar beror det icke på bristande tvångvård
  • d) jag håller med om att nära anhöriga kunna vara svin - men det kunna fosterhem och fosterföräldrar också - så dels är det ingen ursäkt, dels är det intet ens enda förekommande anledningen (i frankrike kan man fråntas barnen för att man saknar el eller rinnande vatten i huset!!!!)

 • 3 de svaren vittna intet om välvilja mot sin nästa
 • 4

  • a) heretiska eller odöpta som motsatte sig döpta barns kristna fostran var det enda lifsåskådningskriteriet: idag är det afskaffat men ersatt af ngt tiotal (inklusive ”ansvarslösa”, inklusive ”psyksjuka”)
  • b) det svaret vittnar intet om välvilja mot sin nästa
  • c) analfabetism skapade, af naturliga anledningar, inga klyftor der den var allmänt utbredd bland landtbefolkningen (som dock säkert var bättre alfabetiserad under medeltiden, tack vare tillträde till gratis, men icke obligatoriska klosterskolor, än den varit mellan renaissance och upplysningstid): att påta i åkern är ingen idiotisk syssla, säkert var det någon ”da vinci” eller ”pascal” på landet som uppfann vändplogen (att hans namn sedan glömts är bara kristen modestie)
  • e) jag kan icke se ngt eländigt med att ha blifvit född! och om du tänker på altför täta födslar, så voro vissa perioder af afhållsamhet påbjudna, och ammandet hade icke ersatts af nestlé, så lång amning minskade ägglossningarne.


mina svar på ett inlägg som intet fins längre:


 • 1 jag säger att dödsstraff kan vara bra, intet att det behöfver vara det: sedan relaterar jag inqvisition och amerikanskt rättspsyk till till det faktum att de förekomma i samhällen som ha(de) dödsstraff
 • 2

  • a) okunnighet är bara en grund till ondska, illvilja är en annan: och den okunnighet som ledde till ondska (okunnighet om moral) uppmuntrades intet i någon af de lärogångar en medeltida pojke /eller flicka kunde få sig till lifs mellan 7 och 14 /12
  • c) om folk må sämre kan det bero på de nya vanorna och institutionerna: det är inget som botas med tvångsvård (bortsedt från akut sjelfmordsförsök)
  • d) jag har i föregående svar på denna punkt ö h t icke hänvisat till min egen erfarenhet: att en tredjedel af fosterhemsplaceringarne i Sverige afbrötos (statistik från tvåtusentalet innan jag lemnade landet) p g a att fosterföräldrarne voro olempliga - ibland värre än föräldrarne, som när en placerad flicka utnyttjades sexuelt af sin fosterfar har jag läst i tidning (metro) - och din ulandskategorisering af aflägsna norrländska byar med brunn, lyktor och vedspisar är obehaglig, liksom din francofobie


 • 3 enhvar har sin rôle här i lifvet, jag har aldrig sagt att hemmafru är enda tänkbara för qvinnor, men deremot att den är mer frugtbärande ju fler som dela den (grannskap med dagliga kaffekalas måla upp sig för min fantasie) och att den är bättre för barnen än yrkesverksamma mödrar i de flesta fall: aids skyddar man sig bäst med genom att undvika promiscuité, blodtransfusioner på dåligt utrustade sjukhus och sprutnarcomanie
 • 4
  • a) ”Ingen unge ska behöva växa upp med psykotiska föräldrar.” Oh merde! Samtidigt som allt fler och fler bli stämplade som psykotiska, med allt genereusare criterier! Inklusive att skälla ut socialsekreterare som fråntaga barnen! ”Ansvarslösa dito riskerar att skapa fullständigt ohållbara individer.” Liksom tvångsomhändertagande. Kolla gerna upp statistik på huru många i fängelser, rättspsyk och psykiatriska kliniker (jodå, man kan tyvärr klassas som psykotisk och tvångsvårdas bara för att man är litet ohållbar) som tvångsomhändertagits under barndomen. ”Missbrukande dito har förverkat sin rätt att ha avkomma om de i nte kan ta hand om den.” Hvilket en missbrukare per definition (den moderna altså!) intet kan. En full far kan faktiskt skicka pojken till tant (om hon bor nära eller om han är periodare) eller till en tant i grannskapet, när han är full. Och ditt tal om att ”förverka sin rätt att ha avkomma” stinker af förra seklets delvis racistiska (antizigenska) fördomar.
  • b) ”min nästa är inte psykotisk.” Så den som är/klassas som psykotisk är intet din nästa? Det var ju också en obehaglig menniskosyn - och ännu en anledning att motsätta sig att klassas som psykostisk!

   ”Och det handlar om vård, det är en god handling per definition.” Det klassas som vård, äfven om det handlar om insperrande, äfven om det handlar om förödmjukelser, äfven om det handlar om medicamenter som ge obehagliga biverkningar och kunna sättas in bara för att man motsätter sig ngt af ofvannämnda på ett ngtsånär - för personalen - störande sätt, äfven om medicamenterna intet åtgerda en enda sak man sjelf verkligen lider af: och eftersom det klassas som vård är det per definition en god handling. Liksom Bushs krig äro rättfärdiga krig, för att Bush klassar dem så.

  • c) ”Visst, jättebra. Men varför i helvete är du så avogt inställd till vad vi andra ser som en förbaskad rättighet?” Jag är icke afogt instäld till att ha rätt att utbilda sig (mot t ex hindrande klassprivilegier). Jag är ytterst afogt instäld till att ha skyldighet att utbilda sig på ett i förväg af ngn aflägsen bureaucrat bestämdt sätt. ... (=en annan débatteur) har klandrat mig för att jag vägrar klassa dyslexie, adhs och asperger som diagnoser: han häfdar att de diagnoserna behöfvas för att ge anpassad studiegång. Jag är för en enligt föräldrarnes vilja anpassad studiegång - för alla.

  • e) påbudet minskade antalet graviditeter utan att vid ngt tillfälle kombinera sex med preventivmethod: hvilket du borde anse som ngt godt

   angående ”oönskade graviditeter” finnas det qvinnor som ha en perverterad integritetskänsla som drifver dem till preventivmethoder, abort - eller i sista fall, barnamord.

  Sudoku-construction (steg för steg)

  fredag 10 november 2006 14.18
  • 1 tag ett rutadt papper, rita upp de yttre gränserna, samt de inre gränslinierna med tre rutors mellanrum;
  • 2 börja med en siffra, jag valde 1, och sätt ut den i alla rader, colonner och block en gång;
  • 3 tag ännu en siffra, jag valde 2, och gör detsamma: nu måste du taga hänsyn till den redan utsatta siffran;
  • 4 upprepa moment 3 med ytterligare två siffror, jag valde 3 och 4;
  • 5 dela in resten af siffrorna - i mitt fall 5 - 9 - i två groupper, en om två, en om tre siffror (jag valde 56 och 789);
  • 6 tag ett block om tre gånger tre och sätt in tre af de tre (789) och två af de två (56);
  • 7
   • a) eftersom de båda 56 hamnade öfverst och underst, så måste de i ett annat mittblock vara öfverst och mitterst, i ännu ett mitterst och underst, (eller också öfverst och underst i ett till och horizontelt samlade mitterst i det sista) jag lät dem vara verticalt förenade i hvarje block;
   • b) eftersom alla mina 789 sattes på horizontella mittraden af mittvenstra blocket, måste öfriga 789 i mittblocken vara enbart på öfver- och underraden, två i ena och ett i andra (eller tre i ena och inga i andra, men det aer konstlöst), samt motsatt antal i sista blocket;
  • 8 jag completterar de colonner som ha två 56 och en 789 i mittblocken, upp och ned med de saknade 789;
  • 9 jag completterar de öfre och undre blocken med återstående 789 och med 56 - hela tiden ger jag akt på att endast ha två 56 och tre 789 i hvarje rad, colonn och block;
  • 10 återstår att treffa valen: hvilken 56 skall vara 5, hvilken 6; hvilken 789 skall vara 7, eller 8, eller 9 i hvarje rad, colonn och block?
  • 11 när allt är klart har du facit;
  • 12 från facit jobbar du baklänges till den sudoku som skall presenteras, genom att radera i hvarje rad, colonn och block: att radera samhöriga (t ex två 56 eller tre 789) gör det lättare att lösa, att radera tvers öfver siffergroupperna (t ex två af 789 och en af 56) kan göra det svårare, annars blir det svårare ju fler siffror som tagas bort.

  FSSPX-humor

  lördag 15 april 2006 05.01

  Från numera upphörda hemsidan i Sverige: Anslagstavla

  Nyheter

  Tom Jones i stor intervju före Globen-koncert: "Egentligen tål jag varken sjungna mässor eller sanctus-ljus". Läs mer...

  Bayersk domstol dömer fader Schmidberger till sånglektioner. Musikvärlden andas ut: Äntligen! Läs mer...

  Fader Kings predikningar blir efterlängtad bok! Läs mer...

  Jeans- och dambyxfabrik i Wimbledon bombad. Fabriksledningen anklagar FSSPX. Läs mer...

  Yahoo!_Sverige_-_Artikel_-_Israel_dödade_Hamas_andlige_ledare

  måndag 22 mars 2004 12.21

  Läste en intervju med Ahmed Yassin 1998 i Borås häkte.

  Han lofvade icke sjelfmordsbombare paradiset "Det kan bara Allah göra, f öfr är jag icke säker på att de kommer till paradiset...men det är sjelfförsvar, det är Israel som är terroristerna".

  Han var rullstolsbunden sedan en explosion och mycket respektfullt omhuldad af de sina. Han hade varit skollärare innan zionisterna orsakade att han sadlade om.


  Yahoo! Sverige wrote:

  Hans Georg Lundahl (annan e-mail) har skickat en nyhetsartikel till dig

  Israel dödade Hamas andlige ledare
  http://se.news.yahoo.com/040322/58/1dzr3.html
  (länk ej längre funktionnel)

  débat om Marital Age, del II

  fredag 26 december 2003 06.10

  Angående atomur förresten. Skicka ut det ena atomuret i rymden och låt det stanna där ett tag. Ta sedan samma ur tillbaka ned till Jorden och se om det ligger före i tiden jämfört med det andra på Jorden hela tiden stationerade referensuret. Kontrollera dessutom om klockans minsta enhetsmätning åter är i fas med referensurets, eller om det fortsätter att gå snabbare. Går det återigen lika fort som referensuret, kan vi i alla fall sluta oss till att det ute i rymdens kalla mörker saknas något, eller att något lagts till, som påverkar tiden. Om resultatet är osäkert, kan man göra samma försök många gånger.

  Dessa försök skulle man dessutom kunna göra med t ex månen som tyngdkraftsreferens (förutsatt att uren är tillräckligt känsliga). Om tiden går snabbare på månen än på Jorden, och dessutom snabbare ute i rymden än på månen, ja då har vi definitivt ett samband. Fast nu vet vi ju förstås redan att man väger mindre på månen (eller för att vara petig: våra kroppar besitter mindre tröghet).

  Jag minns tyvärr inte exakt hur de verkliga försöken genomförts, men detta bör i alla fall vara en teoretiskt sett genomförbar metod.  Din metod förutsätter att tid vore något som mättes af olika ur lika korrekt. Den mäts dock - med ett mirakulöst undantag på Josuas tid - korrekt af ett ur: himlahvalfvets rörelse.

  Den metoden förutsätter en sak till: att tid bara existerar som den mäts. Men det är nys. Det är som att säga att ett föremål saknar storlek så länge jag icke kan mäta det med lineal.  (citat af motståndarens argument saknas)


  Å ena sidan vill du komma bort från Newtons svårighet att få tyngdkraften analog med ett snöre. Genom att betrakta "rumtiden" som en sorts gummiduk.*Å andra sidan vill du påstå att satelliter icke skulle kunna få draghjelp af solen, månen och andra planeter i det roterande universum. Då är rumtiden plötsligt bara ett vacuum.

  Jag betraktar icke rymden mellan atomkernorna som ett vacuum. Det är den del af atomtheorien jag tar mest afstånd från, eftersom det strider mest mot den uppenbara sanningen att naturen afskyr vacuum. Desutom kan ett fullkomligt vacuum icke förmedla nra krafter eller andra egenskaper: alltså måste rymden af den anledningen vara annat än vacuum, äfven om det icke just är fullt af atomkernor.

  Som han beskrifver triangulering i andra ändan går den ut på:

  • A) observation af system der ibland en, ibland två stjernor synas
  • B) der stjernornas ljus äro litet blåare i ena änden och litet rödare i andra änden af utstreckningen

  och

  • a) antagandet att det beror på att två stjernor kretsa om hvarandra
  • b) med som konstant antagen hastighet
  • c) som är ENDA anledningen till det litet rödare och litet blåare ljuset, enligt antagandet
  (citat af motståndarens argument saknas)


  Du pratar som om jag förnekat Doppler-effektens existens.Det har jag icke.Jag har ifrågasatt om Doppler-effekt kan bevisas vara ENDA MÖJLIGA, ENDA TÄNKBARA anledning till en så svag röd- och blåfärgning af ljusspekrat som det rimligen är frågan om.


  Förutsättningen för att mäta NÅGON hastighet (och beräkna ngt afstånd) genom Doppler-effekten är att VETA hvad man ICKE vet: att Doppler-effekten är enda orsaken till röd- och blåfärgningen.

  Jag drifver naturligtvis beviskrafven längre än de göra som acceptara röd- och blåfärgning som en tillförlitlig mätmetod på ljuskällors rörelsehastighet: och som korrelat accepterar jag icke röd- och blåfärgning som en tillförlitlig mätmetod för ljuskällors hastighet.

  Kristi slägttafla

  lördag 20 december 2003 17.19

  I nr 12 af 41:a årg (Orthodox Tidning) nekas att Rahab i Kristi slägttafla är Rahab i Jeriko.

  Anledningen är att Rahab från Jeriko skulle ha lefvat år 1221 f Kr då Jesus Nave brände ned Ai, enligt hvad archaeologer faststält p g a C14-datering af sädeskorn, medan Salomo som var Boas fader skulle ha fötts ngn gg mellan 1130 och 1100 f Kr, enligt räkning bakåt från Konung Davids regering. Diskrepansen skulle dermed vara minst 89 år.

  Emellertid bör tiderymden mellan Jesus Naves eröfring af det Heliga Landet och Konung Davids, Vår Herres Jesu Kristi anfaders regering deri, snarare bestämmas af de fyrtioårsperioder som indela Domareboken än af archaeologiska fynd. Detta arbete har jag icke gjort, men någon af Kyrkofäderna, t ex St Augustinus eller ngn Kappadocier måste i sin vidlyftiga kommentar af Gamla Förbundets Skrifter ha kollat upp om Rahab i slägttaflan kan vara Rahab från Jeriko.

  Och C14-dateringar af biologiskt material äro beroende af den C14-halt som rådde i atmosfären vid tiden för djurets eller vextens död - eller tidigare, beroende på huru mycket gammalt biologiskt material som inkommit i maten. Och C14-halten bör icke ha varit konstant före stabiliseringen af densamma, då sönderfall genom isotopens radioaktivitet kommit ikapp nybildningen genom athmosphärisk strålning. Vi tala nu om en tid som är ca 3000 år bakåt i tiden, ca 4000 år efter skapelsen enligt Septuaginta, Romerska martyriologiet och Ryska kalendern med datering efter Skapelsen. Vid en sådan tid behöfver detta jemvigtsförhållande ännu ej ha uppnåtts. Jag har för mig att Trojas fall HISTORISKT dateras till ngt före år 1000 f Kr, men ARCHAEOLOGISKT till ca 1200 f Kr. Dermed borde denna tid för tretusen år sedan vara en då 3000 verkliga år visas som 3200 års ålder enligt C14-methodens förvrängning p g a felaktigt grundantagande om athmosphaeren. Så om konung Davids regering är bestämd af säkrare data än C14 - t ex historiska - torde nämnda invändning från archaeologiskt håll vara ohållbar.

  Dermed återföras vi till frågan om hvem Kristi stammoder Rahab var till Kyrkofäderna. Om DE enhälligt identifiera henne med Rahab från Jeriko, måste hon af en troende Kristen accepteras som denna.

  Hans Georg Lundahl

  Tolkien writes on a Lourdes miracle.

  tisdag 26 augusti 2003 18.12

  And the most moving story of the little boy with tubercular peritonitis who had not been healed, and was taken sadly away in the train by his parents, practically dying with two nurses attending him. As the train moved away it passed within the sight of the Grotto. The little boy sat up. "I want to go and talk to the little girl" - in the same train there was a girl who had been healed. And he got up and played with the little girl; and then he came back, and he said "I'm hungry now". And they gave him cake and two bowls of chocolate and enormous potted meat sandwiches, and he ate them! (This was in 1927). So Our Lord told them to give the little daughter of Jairus something to eat. So plain and matter of fact: for so miracles are.

  Letters, pp 99 - 100

  Överföringen av Hel Stefans reliker

  torsdag 21 augusti 2003 15.48
  kopieradt af ett inlägg på Helgon.net, skrifvet af medlem i trol ryska Kyrkan.

  Idag den 2 augusti enligt den gamla (julianska kalendern, 15 enligt den nya kalendern)åminner den ortodoxa kyrkan överföringen av martyren Stefans reliker. Efter att Hel. Stefan (den förste martyren) hade stenats till döds uppmanade Gamaliel, hans lärare, vissa kristna att nattetid ta helgonets kropp och begrava den på hans åker som låg ca 20 mile från Jerusalem och kallades Kaphar-gamala där Gamaliel själv senare blev begravd. Runt 427 fick en from präst vid namn Lucianus en uppenbarelse av Gud in en dröm angående platsen där den förste martyren blev begravd. Han meddelade detta till Patriarken Johannes av Jerusalem (d.vs. Jerusalems biskop). De grävde så på den plats där drömmen sa att Hel. Stefans reliker låg och de fann då en kista med namnet ”Stefan” ingraverat med arameiska bokstäver. De förde senare dessa reliker till Jerusalem och åtföljd av en stor skara kristna.

  Kyrkan firar denna upptäckt av den förste martyrens reliker och ber (engelsk översättning):

  Apolytikon:

  The crown of the Kingdom hath adorned the brow of thy head because of the contests that thou hast endured for Christ God, thou first of the martyred Saints; for when thou hadst censured the Jews madness, thou sawest Christ thy Saviour standing at the right hand of the Father. O Stephen, ever pray Him for us, that He would save our souls.

  Kontakion:

  Thou wast the first to be sown upon earth by the Heavenly Husbandman, O all-famed Stephen; thou wast the first to shed thy blood upon the earth for Christ, O blessed one; thou wast the first to be honoured by Him with the crown of vistory in Heaven, as the spearhead of the athletes, O first crowned champion of the Martyrs
  Till skilnad från "Orthodoxie i England" är detta ett meddelande jag publicerade på Antimodernism.

  Orthodoxie i England

  skrifvet före min orthodoxa konversion, uppenbarligen


  måndag 20 januari 2003 17.08

  Visste Du att det grekoslaviska schismat räknar Willhelm Eröfraren som hafvande infört Romersk Katolicism i England och (den illegitime, efter hvad Belloc förtalt) ärkebiskopen Stigand som siste orthodoxe ärkebiskop af England?

  Läste det precis i Orthodox Tidskrift.

  Korrelat: de måste räkna alla de tidigare biskoparne och ärkebiskoparne af England som orthodoxa.

  Tillämpning: de måste räkna biskop Ælfric som orthodox.

  Relevans: biskop Ælfric predikar (i Sweet's Anglo-Saxon Reader) att St Johannes Apostel upptagits med kropp och sjel i himmelen: han lade sig i sin graf, på Kristi inbjudan, afled utan dödskamp eftersom hans lekamen var fri från besmittelse (fomes peccati) och omedelbart uppfylldes hela rummet af ett starkt ljus, som bländade alla. När ljuset var borta, var den Helige Apostelns qvarlefvor det likaså. I grafven fanns blott manna, sådant som Israels folk fått i öknen från Himmelen, och der skedde mirakel ända till våra dagar.

  Om nu St Johannes Apostel är upptagen med kropp och sjel i Himmelen - huru skulle då Gudaföderskan, Apostlarnas Drottning icke vara det?

  Alltså är det felaktigt att neka hennes Sjelsliga och Lekamliga Upptagelse i Himmelen, efter det Saliga Afsomnandet, och de som funnit fel med "Romersk Katolicism" för att Kyrkan fasthållit denna sanning äro icke fullt orthodoxa, utan heterodoxa schismatiker.

  Skulle Du vänligen vilja föra detta vidare till berörda bekanta till Dig (SH) och uppmana dem att föra det vidare till sitt presterskap och episkopat?

  Hans Georg Lundahl


  PS:
  Sedan dess har jag fått klargjordt att de orthodoxa ingalunda neka Jungfruns upptagelse, utan bara icke acceptera att göra en dogm deraf.